Družbena odgovornost
111sb
bs2

Zeleni razvoj, Varuje zdravje in varnost

Varnost je bistvo preživetja podjetij in tudi ena glavnih konkurenčnih sil, ki jih podjetja vzdržujejo in razvijajo z visoko kakovostjo.

Kot kemično podjetje z neodvisnimi raziskavami in razvojem ter tehnološkimi inovacijami kot jedrom se drži okoljske varnosti in trajnostnega razvoja kot središča poslovne filozofije, dosledno spoštuje in izvaja sisteme, povezane z okoljsko varnostjo, ima dobro kakovost zvoka, okolje, poklicno sistem upravljanja zdravja in varnosti.

Od raziskav in razvoja, nabave surovin in proizvodnje do aplikacije kupca bomo celovito ovrednotili varnost izdelkov in hkrati oblikovali ukrepe za zagotovitev, da izdelki ne bodo predstavljali nikakršne nevarnosti za ljudi in okolje.

Poleg tega, da je v našem podjetju varnost in zdravje pri delu visoko na dnevnem redu, bomo redno izvajali telesne preglede za vse zaposlene.

bs3